Om de natuurwaarde te vergroten wordt het landgoed biologisch beheerd.

Landgoed Reigersvoort is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Onze missie is dat het beheer er toe leidt dat de natuurwaarde van het landgoed zal toenemen en de produktie duurzaam is. Ondertussen zijn alle gewassen en dieren biologisch gecertificeerd. Om te garanderen dat we blijvend voldoen aan het EKO keurmerk staan we onder toezicht van de SKAL.

Biologisch beheer houdt ondermeer in dat er geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Om het biologisch evenwicht te bevorderen zijn er veel bomen en struiken aangepoot in zogenaamde geriefbosjes, hagen en struweel. Vanzelfsprekend betreft dit inheemse en dus sterke planten. Zo zijn aangepoot hazelaars, meidoorns, kardinaalsmutsen, gelderse rozen, de egelantier, lijsterbessen e.d. Bijna alle soorten zijn besdragend en leveren voedsel op voor vogels, vlinders en bijen (het landgoed heeft een bijenstal met eigen honingproduktie).  
 
In totaal is er ruim 1 hectare struiken en bomen aangepoot, 0,5 hectare afgegraven voor natuurontwikkeling en bijna 1 kilometer haag aangelegd. De regionale natuurorganisatie 't Onderholt was hierbij behulpzaam. Tezamen met de boomgaard van 1 hectare groot is er een plek gecreeërd waar het goed toeven is voor plant, mens en dier. Dankzij het "groene beheer" konden wij een groene lening afsluiten bij de Triodos bank. Ons landgoed is dan ook te vinden op de website mijngeldgaatgoed

aanpoten van de boomgaard >>  
 
 
 
Home | Atelier: Eigen Werk | Atelier: Workshops | Bed and Breakfast
Ontwikkeling Reigersvoort | Ecobeheer | Onze Dieren | Contact Informatie
--- IP-logbestand openen ---
Copyright © 2018 A.S. van der Meer